Referanseprosjekter

..............................................

Vi er stolte av jobbene vi gjør. Se et utvalg gjennomførte prosjekter her.

Referanseprosjekter

Innovasjon på byggeplassen

..............................................

Innovasjon er en sentral kilde til verdiskaping og for utvikling av samfunnet. Selskapene i Tronrud Gruppen har alltid vært opptatt av å tilrettelegge for ideskapning, utvikling og praktisk anvendelse. Vi har valgt å kalle det skaperglede.

Innovasjon

Kvalitet og HMS

..............................................

Vi skal levere et godt håndverk, som betyr at vi leverer våre varer og tjenester ihht. forventninger og god håndverkstradisjon. Tradisjonen skal ivareta så vel kvalitet som HMS. I alle situasjoner inviterer vi til involvering.

Kvalitet og HMS

Solid håndverk

................................................................

Vårt mål er at våre kunder alltid skal oppfatte oss som kvalitetsbevisste, faglig dyktige, kunde- og løsningsorienterte, forutsigbare og leveringspålitelige.