Karriere

.................................

Lærlingplass

Lærlingeordningen er en del av vår langsiktige tankegang og samfunnsansvar, og gir unge mennesker mulighet til å komme ut i arbeidslivet og lære et fag, samtidig som det sikrer bedriften dyktige håndverkere.

Lærlingplass

Ta gjerne kontakt med våre kontaktpersoner for lærlinger: 

Tronrud  BYGG: Robert Hansen
E-post: robert@tronrudgruppen.no, mobil: 95 96 97 81

Tronrud MJØSBYGG: Vemund Kleiven
E-post: vemund.kleiven@tronrudmjosbygg.no, mobil: 97 05 73 23

Tronrud ANLEGG: John Arne Johansen
E-post: jaj@tronrudanlegg.no, mobil: 95 05 80 11

I Tronrud sørger vi for at du får en god og nødvendig oppfølging gjennom hele læretiden. I hvert enkelt selskap har vi en lærlingeansvarlig som ser til at det blir lagt til rette for lærlinger, både når det gjelder det faglige og det sosiale.

For byggfagene er vi tilknyttet EBA sitt opplæringskontor, tilsvarende er det opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene ( OKAB ) som er bransjeansvarlig for anleggsfagene. Vi er  godkjent opplæringsbedrift innen:

  • Betongfaget
  • Tømrerfaget
  • Vei- og anleggsfaget

Vår intensjon er at du har en fast instruktør som følger deg hele læretiden. Gjennom tilknytningen til  EBAs opplæringskontor (Byggopp) eller OKAB, vil du få en fast kontaktperson hos som følger deg opp med byggeplassbesøk hver 12 uke.

Arbeidsoppgavene for lærlinger hos oss vil være varierte, utfordrende og spennende.

Lønn utbetales iht de enkelte overenskomster og lokale avtaler, hvor det bla er ett lærlingtilskudd og ekstra velferdsordninger. Vi er en IA-bedrift og har fokus på oppfølging og tilrettelegging ved skade/sykdom.

Dyktige lærlinger vil etter endt fagprøve få muligheten til å jobbe som fagarbeidere.Mange av våre beste fagfolk, også ledere og prosjektledere, startet sin karriere som lærling.

I Tronrud gir vi deg mulighetene, og vi vil du skal trives som lærling hos oss! Vår erfaring er at lærlinger er kunnskapsrike og lærevillige, og at de bidrar positivt til bedriften.

Geografisk ansetter vi Lærlinger slik:

  • Tronrud Bygg: Ringerike, Asker og Bærum, Oslo Vest
  • Tronrud Mjøsbygg: Lillehammer med omland
  • Tronrud Anlegg: Ringerike

Mer informasjon for lærlinger

..............................................

Er du på jakt etter lærlingplass, kan det være greit å vite litt om hvem som har ansvaret for hva.

Mer info for lærlinger