Om Tronrud GRUPPEN

.................................

Om Tronrud ANLEGG

Tronrud ANLEGG utfører oppdrag for både offentlige og private aktører, fra større prosjekter med varighet over flere år til mindre timeoppdrag.

Tronrud ANLEGG har samlet over 30 års solid og bred bransjeerfaring. Kontoret ligger på Hensmoen rett utenfor Hønefoss.

Vi utfører oppdrag for både offentlige og private aktører, fra større prosjekter med varighet over flere år til mindre timeoppdrag. Typiske oppdrag for oss er:

  • Vann- og avløp
  • Vegarbeider
  • Diverse grøftearbeider
  • Tomter
  • Massetransport
  • Grunnarbeider i byggeprosjekter
  • Øvrige grave- og transportoppdrag i ulike varianter

Tronrud ANLEGG har ca. 30 dyktige medarbeidere, hvorav flere med fagbrev og ADK 1 sertifikat. Vi ønsker å ha kontinuerlig faglig utvikling på alle nivåer i bedriften. Gjennom dette opparbeider vi oss høyere kompetanse, som sammen med bred erfaring bidrar til at vi i samarbeid med kundene kan levere gode kvalitative og økonomiske løsninger.

Tronrud ANLEGG har ISO-sertifisering, har sentral godkjenning, vi er registrert i StartBank og TransQ, og er godkjent som opplæringsbedrift gjennom MEF.

John Arne Johansen 
Daglig leder