Om Tronrud GRUPPEN

.................................

Om Tronrud BYGG

Hovedkontoret ligger på Hensmoen rett utenfor Hønefoss og avdelingskontoret på Rud i Bærum. Omsetningen var ca. 270 mnok i 2012 og vi er ca. 100 ansatte.

Våre kunder befinner seg innenfor privat og offentlig sektor, men vi har også en stor andel egenregiprosjekter for Tronrud EIENDOM. Vårt mål er at våre kunder alltid skal oppfatte oss som kvalitetsbevisste, faglig dyktige, kunde- og løsningsorienterte, forutsigbare og leveringspålitelige.

Tronrud BYGG ble etablert i 1976 og har utviklet seg fra en tradisjonell trehusbygger til et moderne entreprenørfirma med hovedvekt på store og kompliserte byggverk til forskjellige formål. Vi har i alle år hatt gode resultater og er et selskap med et solid økonomisk fundament. Vi har stor egenproduksjon med høyt kompetente ansatte innenfor betong- og tømrerarbeid.

Vi satser målrettet på faglig utvikling på alle nivåer internt, er tilsluttet Inkluderende Arbeidsliv og godkjent som opplæringsbedrift i tømrer- og betongfagene. Vår målsetting er til enhver tid å ha 20 % lærlinger i.f.t. fagarbeidere. Mange av våre dyktige håndverkere og ledere startet i bedriften som lærlinger.

Det er utarbeidet en ekspansiv strategi for de neste årene. Veksten skal skje i eksisterende og nye markedsområder.

I løpet av våre 2013 fikk godkjenning etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001-standardene, hvilket ytterligere understreker selskapets målsetting om å være i fremste linje hva gjelder systemer og faglig dyktighet. Godkjenningsprosessen har engasjert hele organisasjonen og vært et viktig motivasjonselement.

Tronrud BYGG er et selskap i Tronrud GRUPPEN sammen med Tronrud MJØSBYGG og Tronrud ANLEGG. Dette gir oss ytterligere tilgang på kapasitet og kompetanse.

Ivar Ragnhildstveit
Daglig leder