Om Tronrud GRUPPEN

.................................

Om Tronrud MJØSBYGG

Tronrud MJØSBYGG har siden starten utviklet seg til å bli en av Lillehammerdistriktets største lokalentreprenører.

Tronrud MJØSBYGG ble etablert i 1992 under navnet MjøsBygg AS. Selskapet ble en del av Tronrud Gruppen i 2008. Selskapet holder til i egne lokaler i Hovemovegen 33 på i Lillehamrner.

Tronrud MJØSBYGG har siden starten utviklet seg til å bli en av Lillehammerdistriktets største lokalentreprenører, hvor Mjøsregionen og Gudbrandsdalen utgjør selskapets viktigste markedsområde. Selskapet har for tiden ca. 60 ansatte og en forventet årsomsetning på om lag 140 mill. kr.

Selskapets formål er å drive entreprenørvirksomhet og virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Virksomheten har sin hovedaktivitet innen næringsbygg/offentlige bygg og boligutbygging. I tillegg kommer bygging av hytter/fritidshus, og oppdrag innen byggservice. Vi har stor egenproduksjon med høyt kompetente ansatte innenfor betong- og tømrerarbeid.

Selskapet innehar sentral godkjenning, er godkjent leverandør i StartBANK og er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Selskapet har felles kvalitetssystem med Tronrud GRUPPEN. Kvalitetssystemet er utarbeidet I samsvar med NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004

Selskapet er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004.

Dette forplikter, og det vektlegges at alle våre ansatte skal inneha riktig kompetanse. Gjennom både intern og ekstern opplæring sørger vi for at alle våre ansatte er oppdatert på sine fagfelt.

Tronrud MJØSBYGG - En godkjent opplæringsbedrift

Lærlingeordningen er en del av vår langsiktige tankegang og samfunnsansvar, og gir unge mennesker mulighet til å komme ut i arbeidslivet og lære et fag, samtidig som det sikrer bedriften dyktige håndverkere.

Vår erfaring er at lærlinger er kunnskapsrike og lærevillige, og at de bidrar positivt til bedriften. Fordi de tidlig lærer vår måte å jobbe på, bidrar de betydelig til selskapets verdiskapning. Mange av våre beste fagfolk, også ledere og prosjektledere, startet sin karriere som lærling.

Tronrud MJØSBYGG er et selskap i Tronrud GRUPPEN sammen med Tronrud BYGG og Tronrud ANLEGG. Dette gir oss ytterligere tilgang på kapasitet og kompetanse. 

Sigmund Nysveen
Daglig leder